Ygs Atp Ders Notu

Atp
Bu ders notumuzda özenle hazırlanmış YGS ders notlarımızdan Atp Ders Notunu bulabilirsiniz.

G: Adenozin Trifosfat (ATP)

Canlılarda hayatsal olaylar için gerekli olan enerji ATP enerjisidir. ATP yapısında bir adenin bazı 1 riboz şekeri, 3 fosfat molekülü ve 2 tane yüksek enerji kimyasal bağ vardır.

Şekil: ATP’nin Yapısı

            Canlı hücreye enerji gerektiğinde ATP + Su –>  ADP + P + enerji, açığa çıkan enerji canlılardan tarafından kullanılır. ATP küçük bir molekül olmasına rağmen canlının enerji ihtiyaç karşılar. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum , kemosentez ve fotosentez olayları ile üretilir. Hücre bölünmesi, enzim, protein, RNA sentezi, aktif taşıma, sinirsel iletim kasların kasılması, büyüme, gelişme, hareket gibi olaylarda ATP harcanır.

Sayfa No İçerikleri :

  • SAYFA 1: Canlıların Temel Bileşenleri-İnorganik Maddeler
  • SAYFA 2: Karbonhidratlar
  • SAYFA 3: Yağlar
  • SAYFA 4: Proteinler
  • SAYFA 5: Enzimler
  • SAYFA 6: Vitaminler:
  • SAYFA 7: Nükleik Asitler
  • SAYFA 8: ATP
SAYFA NO:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir