Ygs Mitoz Bölünme Ders Notu

Mitoz Bölünme
Bu ders notumuzda özenle hazırlanmış YGS ders notlarımızdan Mitoz Bölünme Ders Notunu bulabilirsiniz.

Mitoz Bölünme:

 • n ,2n kromozomlu canlılarda, eşeyli ve eşeysiz üreyen canlılarda görünür.
 • Eşeysiz üreyen canlılarda üremeyi, eşeli üreyen canlılarda ise büyüme, gelişme, yıpranan kısımların onarımını sağlar.
 • Mitoz bölünmede bir hücreden iki yavru oluşur.
 • Oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez.
 • Oluşan hücreler genetik olarak birbirlerinin ve ana hücrenin kopyasıdır.
 • Mitoz bölünmede genetik çeşitlilik olmaz.
 • Mitozda Tetrat, sinapsis, krosing-over olmaz.
 • Mitoz zigotla başlar ölümle biter.
 • Mitoz bölünmede kardeş kromotidler ayırılır.

 

Şekil:Kromozom Sayısı Daima Sabittir.

Mitozun Evreleri:

İnterfaz (Hazırlık Evresi)

            Mitoz bölünmenin gerçek evresi değildir. Bölünme için gerekli hazırlıkların yapıldığı evredir. Bu evrede;

 • DNA ve RNA iki katına çıkar.
 • Organeller iki katına çıkar.
 • ATP sentezi artar.
 • Protein sentezi gerçekleşir.

 

Şekil:Mitoz Bölünme Evreleri

Profaz:

 • Kromatin ağı kısalıp kalınlaşarak ve kromozomları oluşturur. Sentrozom kendini eşler. Kutuplara çekilir. İğ ipliklerini oluşturur. Çekirdek zarı eriyerek kaybolur.E.R görünmez.

Metafaz:

 • Kromozomlar tam hücrenin ortasına dizilir. En belirgin oldukları evre bu evredir. İğ iplikleri sayesinde setromerlerinden ayrılırlar.

Anafaz:

 • İğ ipliklerine bağlanmış, komozomların hareketi belirgin bir hal alır.

Telofaz:

 • Kromozomlar interfaz evresinde olduğu gibi kromatin ağı şeklini almıştır. Çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşur. İğ iplikleri kaybolur. Sitoplazma bölünmesi başlar.

Sitokinez:

 • Hayvansal hücrelerde sitoplazma dışarıdan içeriye boğumlanarak bölünür. Bitkisel hücrelerde ise hücre zarının dışında çeper olduğundan hücre içeriden dışarıya doğru ara lamel (araplak) oluşturarak bölünür. Sitokinez Sitoplazma bölünmesidir.

Karyokinez:

 • Çekirdek bölünmesidir. Hücre bölünmesinde önce çekirdek sonra sitoplazma olur.

A Mitoz Bölünme

Basit yapılı canlılarda bölünürken sitoplazma ve çekirdek kaybolmaz.Bakteri, kanser hücreleri amiplerde görülür.

Şekil: Amitoz Bölünme

Sayfa No İçerikleri :

 • SAYFA 1: Hücre Bölünmesine Giriş ve Bölünme Sebepleri
 • SAYFA 2: Mitoz ve Amitoz Bölünme
 • SAYFA 3: Mayoz Bölünme
SAYFA NO:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir