Ygs Monera Alemi Ders Notu

Monera Alemi
Bu ders notumuzda özenle hazırlanmış YGS ders notlarımızdan Monera Alemi Ders Notunu bulabilirsiniz.

A: MONERA ALEMİ:

 • Hepsi prokaryot hücre yapısına sahiptir.
 • Hepsi tek hücrelidir.
 • Sitoplazma, hücre zarı, DNA, RNA ve ribozomlar bulunur.
 • Ribozom dışında organelleri bulunmaz.

 1.      Mavi-Yeşil Algler:

 • Tek hücreli canlılardır.
 • Bir kısmı koloni oluşturur.
 • Bu canlılarda klorofil bulunur.
 • Klorofil; fotosentez yapmalarını sağlar.
 • Havada, suda ,toprak da yaşayabilirler.
 • Havanın serbest azotunu bağlarlar. Bitki köklerine verirler. Böylece toprağın verimini artırırlar.

2.       Bakteriler

 • Hepsi tek hücrelidir.
 • Prokaryot hücre yapısına sahiptirler.
 • Çekirdek zarı ve zarlı organelleri yokturlar.
 • Ribozomlar, DNA, RNA, sitoplazma ve hücre zarları bulunur.
 • Ayrıca bütün bakterilerde hücre çeperi bulunur.
 • Bakterilerin bir kısmında klorofil, kamçı, mezozom ve kapsül bulunur.

Kamçı: Aktif hareket yapan bakterilerde bulunur. Kuyruk görevindedir.

Klorofil: Fotosentez yapan bakterilerde bulunur. Bakterilerin besin ve oksijen üretmesini sağlar.

Kapsül: Aşırı soğukta ve sıcakta bakterilerin yaşama şansını artıran üçüncü bir örtüdür.

Mezozom: Oksijenli solunum yapan bakterilerde mitokondrinin görevini yapar.

Bakterileri şu şekilde gruplandırabiliriz

1:Şekillerine Göre:

Bakteriler, yuvarlak, çubuk, virgül ve spiral şeklinde olabilir.

2:Beslenmelerine Göre:

 1. A.     Ototrof Bakteriler:

Kendi besinini üreten bakterilerdir.

a)     Fotoototrof (Fotosentetik)  Bakteriler:

 • Klorofilleri bulunur ve fotosentezle kendi besinlerini üretebilirler.

b)     Kemosentetik Bakteriler:

 • İnorganik maddeleri oksitleyerek ürettikleri ATP yardımıyla kendi besinlerini üretebilirler.
 1. B.     Hetetrof Bakteriler:

Kendi besinin üretemeyip hazır alan bakteriler

a)     Saprofit (Çürükçül) Bakteriler:

 • Enzim sistemleri gelişmiştir. Tabiattaki bitki ve hayvan ölü ve artıklarını çürütüp, besin ihtiyaçlarını karşılarlar

b)     Parazit Bakteriler:

 • Enzim sistemleri gelişmemiştir. Hazır besin tüketirler. Hastalık yapan bakteriler bunu örnektir.

3: Solunmalarına Göre:

a)     Oksijensiz ( Anaerobik) Bakteriler:

 • Oksijenin olduğu yerlerde yaşayamazlar. Fermantasyon yaparlar ve toprağın altında yaşarlar.

b)     Oksijenli (aerobik) Bakteriler:

 • Oksijen solunumu yaparlar. Oksijenli yerlerde yaşarlar.

c)     Fakültatif Bakteriler:

 • Hem O2’li hem de O2’siz ortamlarda yaşarlar.

4: Üremelerine Göre:

a)     Eşeysiz Üreme:

 • Bakterilerin hepsi bölünerek çoğalır yani mitoz bölünmeyle ürerler.

b)     Eşeyli Üreme:

Bazı bakteriler sahip oldukları genetik özellikleri konjugasyon ile diğer bakterilere aktarır.Konjugasyon bir üreme şekli değildir.

Sayfa No İçerikleri :

 • SAYFA 1: Canlıların Sınıflandırılması Giriş.
 • SAYFA 2: Virüsler
 • SAYFA 3: Monera Alemi
 • SAYFA 4: Protista Alemi
 • SAYFA 5: Mantarlar Alemi
 • SAYFA 6: Bitkiler Alemi
 • SAYFA 7: Hayvanlar Alemi
SAYFA NO:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir