Ygs Proteinler Ders Notu

Proteinler
Bu ders notumuzda özenle hazırlanmış YGS ders notlarımızdan Proteinler Ders Notunu bulabilirsiniz.

C: Proteinler:

Yapılarında C,H,O,N bulunur. Bazılarında kükürt ve fosfor bulunabilir. Yapı taşları aminoasittirler. 20 çeşit aminoasit (aa) bulunur.Bitkiler hepsini üretirken, insanlar sadece 12 tanesini üretir. Diğerlerini dışarıdan hazır alırız. Hazır alınan bu aminoasitlere esansiyel (temel aminoasitler) denir.

            Proteinler aminoasitlerin birleşmesinden oluşur.Birleşme esnasında ararlarında peptit bağı kurulur. İki aminoaside dipeptit, üç aminoaside tripeptit denir. Proteinlerin çeşitli olmasının yapılarındaki aminoasitlerin sayısı, sırası ve çeşidi sağlar.

            Protein sentezlenmesi DNA kontrolünde olur. Canlılardaki DNA farklı olduğu için akrabalık artıkça protein bezerliği artar. Tek yumurta ikizlerinde protein benzerliği en fazladır.

            Bir aminoasidin yapısında;                       

R à Radikal Grup

|

    NH2—C— COOH

|

H

 Proteinlerin Görevleri:

 • Enzim ve hormonların yapınsa katılır.
 • Yapıcı, onarıcı ve düzenleyicilerdir.
 • Hücre zarlarının kendini yenilenmesini ve hücre içinde su tutulması sağlar.
 • Vücut savunmasında rol oynayan antikor ve interferon maddelerinin yapısına katılır.
 • Zorunlu durumlarda enerji verir.
 • Kasların kasılmasını sağlarlar.
 • Vücudumuzun büyük bir kısmını oluşturur.
 • Alyuvarların yapısını katılarak

Sayfa No İçerikleri :

 • SAYFA 1: Canlıların Temel Bileşenleri-İnorganik Maddeler
 • SAYFA 2: Karbonhidratlar
 • SAYFA 3: Yağlar
 • SAYFA 4: Proteinler
 • SAYFA 5: Enzimler
 • SAYFA 6: Vitaminler:
 • SAYFA 7: Nükleik Asitler
 • SAYFA 8: ATP
SAYFA NO:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir