Ygs Sitoplazma ve Organeller Ders Notu

Sitoplazma ve Organeller
Bu ders notumuzda özenle hazırlanmış YGS ders notlarımızdan Sitoplazma ve Organeller Ders Notunu bulabilirsiniz.

SİTOPLAZMA VE ORGANELLER:

Sitoplazma hücre zarıyla çekirdek arasını dolduran peltemsi bir sıvıdır. İçresinde değişik görevler yapan organeller bulunur.

 

1:Ribozom:

 • Virüsler hariç bütün canlılarda bulunur.
 • Etrafında zar yoktur.
 • Protein ve ribozomal RNA ‘dan oluşur.
 • Tek başına E.R’nin zarlarında, çekirdek zarlarında , kloraplast ve mitokondride bulunur.
 • Aminoasitlerden protein sentezinin gerçekleştiği yerlerdir.
 • Hücrede ribozom faaliyeti artığında a.a ve ATP miktarı azalır, su ve protein miktarı artar.

2:Lizozom:

 • Ökaryot canlılarda bulunur.
 • Golgi tarafından üretilir.
 • Bitkilerde sayısı çok azdır.
 • Protein, yağ, karbonhidrat, nükleikasit, mikroplar ve yaşlanmış hücreleri parçalarlar.
 • Canlı öldüğünde lizozom zarları parçalanır ve içinde bulunduğu hücreyi sindirir. Bu olaya OTOLİZ denir.

3: Golgi:

 • Ökaryot canlılarda bulunur.
 • Üst üste dizilmiş keseciklerden oluşur.
 • Salgı yapan hücrelerde sayısı çoktur.
 • Maddeleri depolar, paketler ve salgılar.
 • Yağ, glikoprotein, lipoprotein, selüloz sentezi yapar.Ayrıca Ribozom ve koful oluşumunda görev alır.

4:E.R (Endoplazmik Retikulum)

 • Ökaryotlarda bulunur.
 • Hücrelerde uzanan borucuk ve kanalcıklar sistemidir.
 • Madde iletimini ve taşınmasını sağlar.
 • Lizozom, Golgi, Koful, Hücre ve Çekirdek Zarlarının oluşmasında görev alır.
 • Üzerinde ribozom varsa Granürlü E.R adını alır. Bu E.R ; proteinleri depolar ve golgiye iletilir.
 • Granürsüz E.R ise yağ ve karbonhidratlar depolar golgiye iletir.

5: Sentrozom:

 • Hayvansal hücrelerde bulunur. Fakat dolgun sinir kas hücrelerinde bulunmaz. Ayrıca insanlardaki yumurta ve sperm hücrelerinde bulunmaz.
 • Bitkilerde hücrelerde yoktur.
 • Yapısında DNA bulunur.
 • Birbirine dik şekilde iki sentriyolden oluşur.
 • Hücre bölünmesinde iğ ipliklerini oluşturur.
 • İğ iplikleri ise kromozomları birbirinden ayrılır.

6: Koful:

 • Ökaryolarda bulunur.
 • Çekirdek zarı ve hücre zarından oluşabilir.
 • İçerisinde su, mineral, artık maddeler ve besin maddeleri bulunur.
 • Bitkilerde büyük ve az sayıda, hayvansal hücrelerde ise küçük ve çok sayıdadır.
 • Bir hücreli canlılarda boşaltım kofulu bulunur.
 • Tatlı canlılarda yaşayan bir hücreli canlıların içlerine giren fazla su besin kofulunda toplanır.Aktif taşıma ile dışarı atılır.

7: Mitokondri:

 • Hücrede oksijenli solunumun gerçekleştiği organeldir.
 • Ökaryotlarda bulunur.
 • Kas, karaciğer, böbrek ve beyin hücrelerinde sayısı çoktur.
 • Çift katlı zardan oluşur.
 • Kendine ait DNA, RNA ve Ribozomu vardır.
 • Protein sentezleyebilir.
 • Kendi kendine bölünerek çoğalabilir.
 • İç zarının kıvrımlarına Krista, içini dolduran sıvıya ise Matriks denir.
 • Mitokondri faaliyeti artığı zaman oksijen ve glikoz miktarı azalır. ATP, su ve CO2 miktarı artar.

8: Plastitler:

 • Bitkilerde bulunur, hayvansal hücrelerde bulunmaz.
 • 3 çeşitirler;

1.      Lökoplast:

 • Renksizlerdirler. Bitkinin toprak altı kısımlarında ve depo organlarında bulunurlar.
 • Protein, yağ ve nişasta depo ederler.
 • Diğer bütün plastitler , Lökoplastların değişmesi ile oluşur.
 • Güneş görürlerse kloroplasta dönüşürler.

2.      Kromoplast:

Bitkiye yeşil ışındaki renkleri verir

 • Likopin- kırmızı (Çilek)
 • Karoten- Turuncu (Portakal)
 • Ksantofil- Sarı (Limon)

3.      Kloroplast:

 • Bitkilerde ve öglena da bulunur.
 • Bitkiye yeşil renk verir.
 • Fotosentez burada gerçekleşir.
 • Kendi kendine bölünüp çoğalabilir.
 • Protein sentezleyebilir.
 • Çift katlı zarı vardır.
 • Kendine ait DNA, RNA, Ribozomu ve ETS de bulunur.
 • İçerisinde para gibi üst üste dizilmiş grana bulunur.
 • Grana içersinde klorofil ve ETS bulunur.
 • Bitkide klorofil faaliyeti artığında CO2 ve su miktarı azalır. Oksijen ve glikoz miktarı artar.

Kloroplast ve Mitokondrinin Ortak Özellikleri:

 • İkisinde çift katlı zardan oluşur.
 • İkisinde de DNA, RNA, Ribozom ve ETS bulunur.
 • Protein sentezi yapar.
 • İkisi de kendini eşleyip çoğalabilir.

 Kloroplast ve Mitokondrinin Farkları:

 • Kloroplasta klorofil bulunur. Mitokondride bulunmaz
 • Kloroplastın iç zarı düz mitokondrinin kıvrımlıdır.
 • Mitokondri 24 saat çalışır. Kloroplast sadece gündüzleri çalışır.
 • Kloroplasta fotosentez, mitokondride O2 solunumu geçekleşir.
 • Kloroplast CO2 ve su harcarken , Mitokondride ise O2 ve glikoz harcanır.
 • Kloroplast O2ve glikoz üretilirken mitokondri su ve ATP üretir.

Sayfa No İçerikleri :

 • SAYFA 1: Hücre
 • SAYFA 2: Sitoplazma ve Organeller
 • SAYFA 3: Çekirdek
SAYFA NO:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir